De lodge

 

De Lodge is niet de Tempel!

De eerste is de plaats van initiatie vergadering, het tweede huis aan de Lodge, maar boven de aangewezen als het centrum van de wereld, unie, of Heilige der Heiligen plaats.

Een Lodge wordt gekenmerkt door een titel, een ordernummer en ook een plaats van het bestaan; het voorbeeld van die van de « Cobra Royal 9 » geïnstalleerd bij Zenith Paris-Levallois (Frankrijk). En zeggen dat het aan de East heel oneigenlijk zou zijn sinds het vallen in feite het tegenovergestelde, naar het Westen.

Een Lodge is Vervolgens moet worden onderzocht op twee verschillende niveaus:
    ● Op een civiele niveau
    ● Op een maçonnieke Plan

 

 

■ Aan de civiele kant, het is een vereniging geregeld door de wet van 1 juli 1901; En een lokale door een raad samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en toegediend gecoöpteerd leden en gesponsord om deel te nemen.

■ De maçonnieke termen, is het dit keer de plaats (ook lokale) symbolisch, spirituele en initiatie die samenkomen in gemengde (bij GLMM) vrijmetselaars. Zij bestemd zijn, in aanvulling op een ideaal van vrede oefenen en graag werken in broederschap tot een betere en meer verlichte mensheid op te bouwen; maar ook aan de beginselen en regels (in haar Règlt. Algemene set) oefenen in het Royal Art door het beoefenen van specifieke rituelen bij Rite Misraim vormen ingewijden.