Lozy masonskiej

 

Loży masońskiej Świątynia nie jest!

Pierwszym jest miejscem spotkania inicjującego, drugim domu do Lodge, ale powyżej miejscu wyznaczonym jako centrum świata, unia, lub Najświętszego.

Loży charakteryzuje się tytuł, numer zamówienia, a także miejsca występowania;przykład, że w « Cobra Royal 9 » zainstalowanego w Zenith w Paris-Levallois (Francja). I powiedzieć, że znajduje się na Wschodzie byłoby całkiem niewłaściwe, ponieważ spada bowiem naprzeciwko, na Zachód.

Loży jest następnie należy uznać na dwóch różnych poziomach:
    ● Na poziomie obywatelskim
    ● Na masońskiego planu

 

 

■ Po stronie cywilnej, jest stowarzyszeniem ustawy z dnia 01 lipca 1901; A lokalne podawane przez Zarząd składa się z prezesa, sekretarza i skarbnika oraz członków dokooptowanych i sponsorowany wziąć udział.

■ Masońskie warunki, to tym razem miejsce (także lokalnych) symboliczne, duchowe i inicjacji, które gromadzą się w mieszanych (w GLMM) masonów. Są one przeznaczone, dodatkowo ćwiczyć ideał pokoju i miłości do pracy we wspólnocie budować lepszą i bardziej oświeconej ludzkości; ale także do wdrażania zasad i reguł (określone w Règlt. Generalnego) uprawianie w art królewskiego uprawiania określonych rytuałów w Rite Misraim wtajemniczonych tworzących.