Meilleurs voeux pour cette belle année 2019 !


Commonwealth de Dominique

 

Zobacz tekst w wersji hiszpańskiej, klikając na flagę w prawym górnym rogu ekranu.